SPIR

SportsRideklubben i Randers - En klub under DRF

Sportsrideklubben i Randers

 

 

 

d. 5. april 2017

 

Det blev i går enstemming på ekstraordinær generalforsamling besluttet at lukke rideklubben SPIR pr. 31.12.2017

Alle der har betalt kontingent for 2017 kan således forsat ride for SPIR året ud.

 

Denne hjemmeside lukkes snarest muligt - herefter vil SPIR være tilgængelig på facebook året ud, hvorefter den side også lukkes ned.

 

Vi siger tusind tak for indsatsen i årene der er gået og ønsker alle held og lykke fremover.

 

Bestyrelsen

Sportsrideklubben i Randers

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

D. 15. marts 2017 - hjemmeside opdateret

 

 

hermed indkaldelse jf. vedtægterne

 

 

 

Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling i SPIR den 4. april 2017 kl. 19.00

 

 

hos Anja Jeppesen, Gyden 2, Jebjerg, 8870 Langå

 

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Lukning af SPIR

3. Eventuelt

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Referat fra generalforsamling i SPIR den 14. marts 2017

 

 

hos Anja Jeppesen, Gyden 2, Jebjerg, 8870 Langå

 

Fremmødte:Bent Kazper Kjeldsen, Annemarie Hjorth, Heidi Sørensen, Majbrit Melchior, Frederikke Knudsen, Anja Jeppesen og Christina Brogaard Lund (ref.).

 

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Gennemgang af årsregnskab

4. Gennemgang af budget

5. Indkomne forslag

6. Rideklubbens fremtid, en evt. lukning af rideklubben pr. 31.12.2017

7. Fastsættelse af kontingent

8. Valg til bestyrelsen: Anja Jeppesen, Annemarie Hjorth og Sanne Klarborg er på valg

Anja Jeppesen - genopstiller ikke, dog gerne året ud, hvis generalforsamlingen vælger at lukke rideklubben pr. 31.12.2017

Anne Marie Hjort - genopstiller ikke

Sanne Klarborg - genopstiller ikke

9. Valg af revisorer

10. Eventuelt

 

Referat

 

1.Valg af dirigent

 

Heidi Sørensen blev valgt som dirigent. Heidi kunne konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og varslet.

 

2.Formandens beretning

 

Vi har haft et enkelt klubstævne i det forgangne år, har måttet aflyse et distriktstævne i springning pga for dårlige bundforhold i ridehuset. I vinterens løb har vi også afholdt et distriktstævne i dressur og det gav et lille underskud.

 

3.Gennemgang af årsregnskab

 

Regnskabet for 2016 viser et underskud på kr. 13.5000,-. Der er et væsentligt fald i aktiviteter og arrangementer lejet ind på stedet. Underskuddet på cafeteriet hidrører fra julefrokosten som bruges som hjælperfest og pga sommerfesten.

Regnskabet blev godkendt.

 

4.Gennemgang af budget

 

Udbetalingerne af dette års aktivitetstimer og tilskud er blevet stillet i bero, så vi er fri for ved en eventuel lukning af SPIR at skulle betale noget tilbage til kommunen. Der er ikke lagt budget for 2017, idet fremtiden er uvis.

 

 

 

5.Indkomne forslag

 

Ingen indkomne forslag, dog pkt 6 fra bestyrelsen om lukning af SPIR med udgangen af året.

 

6.Rideklubbens fremtid, en evt. lukning af rideklubben pr. 31.12.2017

 

Der var foreslået, at rideklubben bliver lukket pr. 31.12.2017, sådan at de medlemmer der allerede har indbetalt kontingent for 2017, fortsat kan starte stævner året ud. Det er ikke formålstjenligt at fortsætte rideklubbens virke da der ikke er nok mennesker til at oppebære aktiviteterne. Alle 7 fremmødte stemte for en lukning af SPIR pr. 31.12.2017 og en dagsorden med dato for en ekstraordinær generalforsamling, hvor en endelig beslutning af lukningen kan foregå, vil blive kommunikeret ud på facebook og hjemmesiden.

Tirsdag den 4. april 2017 afholdes den ekstraordinære generalforsamling hos Anja Jeppesen i Jebjerg igen.

 

7.Fastsættelse af kontingent

 

Ved evt. fortsættelse af rideklubben fastholdes det nuværende kontingent på kr. 300,00.

 

8.Valg til bestyrelsen: Anja Jeppesen, Annemarie Hjorth og Sanne Klarborg er på valg

 

Anja Jeppesen - genopstiller ikke, dog gerne året ud, hvis generalforsamlingen vælger at lukke rideklubben pr. 31.12.2017

Anne Marie Hjort - genopstiller ikke

Sanne Klarborg - genopstiller ikke

 

Anja Jeppesen, Lin Laumann og Majbrit Melchior blev valgt som bestyrelsesmedlemmer. Valg af suppleanter udsættes til den ekstraordinære generalforsamling. Anja Jeppesen vil tage kontakt til en DRF konsulent omkring reglerne for lukning og om der SKAL være suppleanter og revisorer i den sidste periode mv.

 

 

9.Valg af revisorer

 

Valg af revisorer udsættes til den ekstraordinære generalforsamling, evt. tilkøbes revision.

 

 

10. Eventuelt

Intet blev bragt op under eventuelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYT

 

D. 10. februar 2017

 

Officiel meddelelse fra SPIR’s bestyrelse

 

Vi må desværre meddele at berider Lars Uggerby er holdt med at være tilknyttet SPIR.

 

Han har valgt at søge nye udfordringer.

 

Rideklubben SPIR kan fortsætte med at være rideklub, men da SPIR lejede sig ind hos Lars Uggerby, som lejede selve stedet af udlejer, så er vi ved månedens udgang ikke at finde på Tebbestrupvej 173 mere.

Ny adresse for klubben vil blive offentliggjort senere.

 

Vi opfordrer selvfølgelig alle vores medlemmer til at møde op til generalforsamlingen den 14. marts som tidligere skrevet – og HVOR det afholdes, melder vi ud, når vi ved det. Det er klart, at i en tid som denne, skal der tales om rideklubbens videre virke, hvilken form og hvad vil vi med den m.v.

 

 

 

 

--------------------------------------------------

 

 

VIGTIGT!!

 

Generalforsamling tirsdag d. 14 marts kl. 19.00 på SPIR.

 

Vi vil gerne pointere vigtigheden af, at alle medlemmer kommer. Vi mangler en ny formand og en ny kasserer, som rideklubbens fremtid afhænger af.

Vi opfordrer til, at alle medlemmer tænker over hvad de kan bidrage med til rideklubben - stort som småt.

Som altid er vi vært med kaffe og småkager, og vi glæder os til at se jer!

 

Dagsorden følger - MEN:

Anja - genopstiller ikke

Anne Marie Hjort - genopstiller hvis der melder sig en ny kasserer

Sanne Klarborg - genopstiller ikke

 

Sammen er vi bedre!

 

 

 

 

 

 

SPIR Sportsrideklubben i Randers. Tebbestrupvej 173, 8940 Randers SØ